Marietje Kessels Project

Marietje Kessels Project : weerbaarheidstraining op scholen, licentiehouder in Overijssel is Stichting Vechterweerd te Zwolle

Inhoud en opbouw MKP-training:

Doelgroep: Kinderen 10-13 jaar

Het project bestaat uit twaalf lessen van een uur inclusief examen. Twee trainers geven de lessen wekelijks op een vaste tijd. Een vrouwelijke trainer geeft les aan de meisjes en een mannelijke trainer geeft les aan de jongens i.h.k.v. rolmodeling. Behalve de weerbaarheidstrainers zijn er bij voorkeur ook nog leerkrachten van school bij de lessen aanwezig (één bij de meisjes en één bij de jongens).

Tijdens het project oefent de klas in mentale-, sociale- en ook in fysieke weerbaarheid. Kinderen leren technieken om los te komen, af te weren en te ontwijken. Zo worden ze ook lichamelijk sterker en weerbaar. Met de wetenschap dat ze wat kunnen doen, worden kinderen sterker, zelfverzekerder en minder bang. Een kind met een weerbare uitstraling wordt bovendien minder snel lastig gevallen. Ook is er veel aandacht voor mondelinge weerbaarheid en uitstraling d.m.v. oefeningen en rollenspelen. Daarnaast is het MKP een preventie project met betrekking tot kindermishandeling.

Waarom MKP?

Wij schrikken wel eens van verhalen over pesten op school en maken ons echt zorgen over het toenemende geweld in de samenleving. Hoe gaan kinderen om met elkaar, met groepsdruk? Helaas verhardt de samenleving, ook omgangsnormen veranderen, hoe gaan we hier mee om? Jaarlijks worden er, zover bekend, 120.000 kinderen mishandeld, wat doe je als dit jou of je vriend(in) betreft? Mishandeling, loverboys, grooming, hulp vragen, lichaamstaal, NEE zeggen en het gebruik van internet zijn voorbeelden van belangrijke thema ‘s die wij behandelen. Wij vinden dit essentieel op scholen! Daarom is er het Marietje Kessels Project. Ook biedt het project extra ondersteuning voor meer kwetsbare kinderen en voor hen die zich overschreeuwen of anderszins opvallen in gedrag.

De een leert zijn rug wat meer te rechten en de ander leert tot 10 te tellen en eerst na te denken. Kinderen leren voor zichzelf op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen. De trainingen bereiden de kinderen ook voor op de omgang met anderen op de middelbare school. ‘Daar moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden de groepjes weer opnieuw ingedeeld, waar sluit jij je bij aan? Hoe ver ga jij om erbij te horen?

Kortom, op verschillende manieren weerbaarder worden kan dus ook op scholen worden aangeboden. Up2Me heeft veel ervaring opgedaan in alle vormen van onderwijs; regulier-, speciaal-, bijzonder- of clusteronderwijs? Wij weten ons hierbinnen goed te bewegen en stemmen altijd af met de docenten!

 

MKP

Geef een antwoord