B Cool! PMT

Voor wie is psychomotorische training bedoeld?

Psychomotorische training, afgekort tot PMT, is een methode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid, spanningen, eetproblemen of burn-out. PMT is geschikt voor alle leeftijdscategorie├źn: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Het doel is om vanuit het gevoel of de gedachte veranderingen in gedrag, gevoel en gedachte tot stand brengen┬áwaardoor de psychische klachten of problemen minder worden of verdwijnen.

Wat wordt er gedaan in psychomotorische training?

Een psychomotorisch trainer zal oefensituaties aanbieden die liggen op het gebied van beweging en lichaamservaring. Bij beweging kun je denken aan sport (bijvoorbeeld balspelen), zwemmen, bewegen op muziek en balansoefeningen. Bij lichaamservaring gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het eigen lichaam, en daarbij kun je onder anderen denken aan ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awareness, bio-energetica etc. De psychomotorische trainer geeft speciale aandacht aan wat het lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Binnen de pmt wordt gekeken hoe men met zichzelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat. Het doel is: “Het tot stand brengen van een gedragsverandering of tenminste een bijdrage te leveren daaraan en daarmee psychosociale of psychiatrische problematiek weg te nemen of te verminderen”. Pmt biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Ook kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden. Tijdens pmt “krijgt men de gelegenheid om leerervaringen en correctieve emotionele belevingen op te doen”. De trainingen worden veelal individueel gegeven, echter ook in een kleine en veilige groep om van elkaar te leren!

1743695_737032426317534_1658984547_n

Geef een antwoord