Tarieven 2020

Marietje Kessels Project voor scholen:

Vraag naar de voorwaarden, deze zijn namelijk afhankelijk per Gemeente, daarnaast is er een subsidieaanvraag mogelijk via het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu tot wel 50%.

B Cool! Weerbaarheidstrainingen:

5 bijeenkomsten van 75 minuten: 99 euro, incl. btw.

Minimaal 5 kinderen en maximaal 10.

Individuele Actieve Coaching  /  B Cool! PMT /  Kind en/of Gezinscoaching:

Enkele sessie, 75 minuten: 199,- euro All in (incl. intensieve buitencoaching, reistijd retour, reiskosten, voorbereidingstijd, tussentijds contact leidinggevende, regelmatig app en mail contact coachee)  *excl. btw

Voor bedrijven gelden andere tarieven, vraag naar de voorwaarden

B Cool! Sociale vaardigheidstraining:

5 bijeenkomsten van 75 minuten:  89,- per kind  *incl. btw                                                                                                                            * Minimaal 5 en maximaal 10 kinderen

B Cool! AR Training:

8 bijeenkomsten van 75 minuten: 109 euro per kind    *incl. btw                                                                                                                      * Minimaal 5 en maximaal 8 kinderen.

Voor alle groepstrainingen geldt dat deze ook individueel aangeboden kunnen worden, in dat geval geldt het individuele coach tarief.

Vergoeding van de kosten:

Up2Me kiest er bewust voor om zelf de volledige regie en kwaliteit over de trajecten te houden en wil zich niet mengen in de regelgeving en bureaucratie van verzekeraars en overige instanties!

Particulieren kunnen op verschillende manieren WEL hun kosten voor een traject (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via je werkgever:

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coachtraject wordt vaak als veel effectiever ervaren dan een standaard-training.  Informeer bij je werkgever, je leidinggevende of personeelszaken.

Via PGB:

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via hun PGB (zin) vergoed krijgen dan wel deze aanvragen via de (jeugd) consulent van hun gemeente.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting:

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV:

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Ps.

Heeft u als particulier een kleine beurs maar wilt u toch gebruik maken van onze diensten, Up2Me is voorstander en uitdrager van “een dienst voor een dienst”! Neem gerust contact op, dan bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.  https://www.facebook.com/groups/1411734039063378/  Facebookpagina “Dienst voor een dienst”.

Up2Me17

Geef een antwoord